Việc làm mới nhất

Báo chí và thông tin
Hưng Yên
Công ty TNHH Hamaden
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2019
thỏa thuận
Lao động phổ thông
Nhật Bản
CÔNG TY CỔ PHẦN TRACODI SÔNG ĐÀ
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2019
Trao đổi khi phỏng vấn
Lao động phổ thông
Quốc gia khác
Công ty cổ phần hợp tác quốc tế giáo dục Phương Đông.
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2019
Trao đổi khi phỏng vấn
Báo chí và thông tin
Hưng Yên
Công ty TNHH Âm thanh ánh sáng Tân Tiến Audio
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
10-15 tr
Báo chí và thông tin
Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN TMS DU HỌC
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2019
15- 40 tr
Báo chí và thông tin
Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC TẦM NHÌN CHÂU Á
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
thỏa thuận
Kế toán - kiểm toán
Hưng Yên
CÔNG TY TNHH LAI HOÀI
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2019
Từ 5-8 triệu
Chế tạo - chế biến
Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018
thỏa thuận
Lao động phổ thông
Hưng Yên
CÔNG TY NHÂN LỰC THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2019
Thỏa thuận