Tìm kiếm ứng viên

Danh sách ứng viên

Đặng Thị Nhẫn

Đặng Thị Nhẫn
Ngành nghề:
Ngày sinh:dangnhan102018@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Ngân
Ngành nghề:
Ngày sinh:nguyennganapp@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Hoa Công Hậu

Hoa Công Hậu
Ngành nghề:
Ngày sinh:anhhau96@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Hoa Công Hậu

Hoa Công Hậu
Ngành nghề:
Ngày sinh:hoaconghau2509@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Nguyễn Thị Hà Giang

Nguyễn Thị Hà Giang
Ngành nghề:
Ngày sinh:hagiangkt3@gmail.com
Mức lương mong muốn:
phan thanh cảnh

phan thanh cảnh
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học
0977096510
thanhcanh02012910@gmail.com
Hưng Yên
Mức lương mong muốn: 7-10 triệu
Hoàng Thị Minh

Hoàng Thị Minh
Ngành nghề:
Ngày sinh:hoangminh4490@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Hoàng Thị Minh

Hoàng Thị Minh
Ngành nghề:
Ngày sinh:hoangminh4490@gmail.com
Mức lương mong muốn:
fafafafa

fafafafa
Ngành nghề:
Ngày sinh:trieutungoc@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Lương Văn Toàn

Lương Văn Toàn
Ngành nghề:
Ngày sinh:luongvantoantb@gmail.com
Mức lương mong muốn: