Tìm kiếm ứng viên

Danh sách ứng viên

Đoàn Thị Tâm

Đoàn Thị Tâm
Ngành nghề:
Ngày sinh:quynhdat1819@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Đỗ Thị Hồng Thắm

Đỗ Thị Hồng Thắm
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học
0966430332
hongthamdo247@gmail.com
Hưng Yên
Mức lương mong muốn: Thỏa thuận
Đào Thị Trang

Đào Thị Trang
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học

Dttrang91@gmail.com
Hưng Yên
Mức lương mong muốn: 5-7 triệu
Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Văn Hòa
Ngành nghề:
Ngày sinh:quocdoankd@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Đỗ Thị Hưng

Đỗ Thị Hưng
Ngành nghề:
Ngày sinh:hungvtr83@yahoo.com
Mức lương mong muốn:
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận
Ngành nghề:
Ngày sinh:nguyenthithuan109@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Nguyễn Thị Thuận

Nguyễn Thị Thuận
Ngành nghề:
Ngày sinh:thuannguyenktak8.2@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Đào Thị Dung

Đào Thị Dung
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học
0967414943
kjmdung91@gmail.com
Hưng Yên
Mức lương mong muốn: 5-7 triệu
Dương Hữu Minh Thiên

Dương Hữu Minh Thiên
Ngành nghề:
Ngày sinh:duonghuuminhthien@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Tài khoản ứng viên

Tài khoản ứng viên
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Trung học phổ thông
12341234123412431234
siro.xoai@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn: