Tìm kiếm ứng viên

Danh sách ứng viên

Nguyễn Trọng Luân

Nguyễn Trọng Luân
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Cao đẳng

trongluan@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn:
Đỗ Tuấn Anh

Đỗ Tuấn Anh
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Tiến sĩ

tuananh@gmail.com
Đà Nẵng
Mức lương mong muốn:
Lưu Đức Hậu

Lưu Đức Hậu
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học

duchau@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn:
Ứng viên

Ứng viên
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Thạc sĩ
1234456666
rubydeptrai21@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn: 10,000,000 VNĐ
Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Dung
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Cao đẳng

TranThuc091097@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn:
Đào Thị Bích Ngọc

Đào Thị Bích Ngọc
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Trung học phổ thông
0945999666
letuananh101095@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn: 6.000.000vnđ
Luu Van Toan

Luu Van Toan
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Trung học phổ thông

Maikt18956@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn:
Đỗ Hoài Anh

Đỗ Hoài Anh
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học
0916160392
kieuhoai163@gmail.com
Hà Nội
Mức lương mong muốn: 8.000.000vnđ
Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Thạc sĩ
0984061366
duyaita@gmail.com
Hà Nội
Mức lương mong muốn: 2000$
Duy Trọng

Duy Trọng
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Trung học phổ thông

ntd121142@gmail.com
Hà Giang
Mức lương mong muốn: