Thư mời tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ 195 - Phiên thứ 01 năm 2020 tại huyện Mỹ Hào.

Hưng Yên

Tổng quan phiên giao dịch

Thời gian bắt đầu đăng ký 02/01/2020
Thời gian kết thúc đăng ký 14/01/2020
Thời gian bắt đầu phiên 15/01/2020
Địa điểm Văn phòng giao dịch Phố Nối – Trung tâm Dịch vụ việc làm Hưng Yên. Số 05 – Khu Đô thị Văn Nhuế mới – Thị Trấn Bần – Mỹ Hào – Hưng Yên

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh Hưng Yên về việc đa dạng hóa các hình thức giới thiệu việc làm thông qua Sàn giao dịch việc làm của tỉnh, tăng cường các biện pháp hỗ trợ đối với các Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, các đơn vị, cơ sở đào tạo nghề có nhu cầu tuyển sinh nhằm hỗ trợ người lao động có nhu cầu tìm việc làm, học nghề trên địa bàn Tỉnh; - Thực hiện sự chỉ đạo theo kế hoạch của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hưng Yên năm 2020. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên trân trọng kính mời:

Các Doanh nghiệp, các Trường, các Cơ sở đào tạo dạy nghề, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động... và toàn thể người lao động đến tham gia Phiên giao dịch việc làm Lần thứ 195 – Phiên thứ 01 năm 2020.

Thời gian: 8h Thứ 4 ngày 15 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Văn phòng giao dịch Phố Nối – Trung tâm Dịch vụ việc làm Hưng Yên

Địa chỉ: Số 05 – Khu Đô thị Văn Nhuế mới – Thị Trấn Bần – Mỹ Hào – Hưng Yên

ĐT: 02213.862.753; 3.942.723; Fax: 02213.941.821; E-Mail: vpphonoi@yahoo.com.vn

Hotline: 0912719599 (Mrs Quyên).

Tại Phiên giao dịch việc làm, các đơn vị tham gia sẽ có điều kiện trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng, tiếp nhận Hồ sơ của người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề ngay tại Sàn giao dịch.

Trân trọng kính mời các đơn vị tham gia và đề nghị các đơn vị đăng ký tham gia trước 11h30’ ngày 14/01/2020.