Thư mời tham gia Ngày hội nghề nghiệp, việc làm năm 2018 với chủ đề “Thanh niên Hưng Yên khởi nghiệp sáng tạo dựng xây quê hương, đất nước”

Hưng Yên

Tổng quan phiên giao dịch

Thời gian bắt đầu đăng ký 04/12/2018
Thời gian kết thúc đăng ký 19/12/2018
Thời gian bắt đầu phiên 20/12/2018
Địa điểm Trường Cao Đẳng Nghề cơ điện và thủy lợi - Xã Dân Tiến- Huyện Khoái Châu- Tỉnh Hưng yên

- Thực hiện chương trình phối hợp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hưng Yên về phối hợp “Hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hưng Yên”, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp về hướng nghiệp dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên tỉnh Hưng Yên.

- Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên về việc Ban Thường vụ tỉnh Đoàn và Sở Lao động Thương binh & xã hội tỉnh phối hợp tổ chức Ngày hội nghề nghiệp, việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên trân trọng kính mời:

Các Doanh nghiệp, các Trường, các Cơ sở đào tạo dạy nghề, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động... và toàn thể người lao động đến tham gia Ngày hội nghề nghiệp, việc làm năm 2018 với chủ đề “Thanh niên Hưng Yên khởi nghiệp sáng tạo dựng xây quê hương, đất nước”

Thời gian:        7h30’ Thứ 5 ngày 20 tháng 12 năm 2018

Địa điểm:       Trường Cao Đẳng Nghề cơ điện và thủy lợi

 Địa chỉ: Xã Dân Tiến- Huyện  Khoái Châu- Tỉnh Hưng yên

ĐT: 02213.862.753; 3.942.723; Fax: 02213.941.821; E-Mail: vpphonoi@yahoo.com.vn

Hotline: 0912719599 (Mrs Quyên).

Tại Ngày hội nghề nghiệp, việc làm, các đơn vị tham gia sẽ có điều kiện trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng, tiếp nhận Hồ sơ của người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề ngay tại Sàn giao dịch.

Trân trọng kính mời các đơn vị tham gia và đề nghị các đơn vị đăng ký tham gia trước 11h30’ ngày 17/12/2018.