Tìm kiếm ứng viên

Danh sách ứng viên

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh
Ngành nghề:
Ngày sinh:

Đại học
0961012597
phuonganhhlu291197@gmail.com
Hưng Yên
Mức lương mong muốn: 9.000.000
test

test
Ngành nghề:
Ngày sinh:nguyenduy.hinet@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Đào Thị Vân

Đào Thị Vân
Ngành nghề:
Ngày sinh:daothivan1697@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Đỗ Ngọc Sơn

Đỗ Ngọc Sơn
Ngành nghề:
Ngày sinh:xulazy@gmail.com
Mức lương mong muốn:
TRAN THI YEN

TRAN THI YEN
Ngành nghề:
Ngày sinh:haiyen8486@gmail.com
Mức lương mong muốn:
vương

vương
Ngành nghề:
Ngày sinh:vanvuong19921203@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Nguyễn đình thương

Nguyễn đình thương
Ngành nghề:
Ngày sinh:dinhthuongibra@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Bùi Thị Thư

Bùi Thị Thư
Ngành nghề:
Ngày sinh:buithu2610@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Bùi Thị Thư

Bùi Thị Thư
Ngành nghề:
Ngày sinh:buithu2610@gmail.com
Mức lương mong muốn:
Phạm Tiến Đạt

Phạm Tiến Đạt
Ngành nghề:
Ngày sinh:datpt.263@gmail.com
Mức lương mong muốn: