Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 163 (phiên thứ 19/2018) tại huyện Mỹ Hào

  • 18/09/2018
  • 74 lượt xem

Tại Phiên giao dịch việc làm ngày 14/9/2018, theo Bản báo cáo kết quả tuyển dụng của các đơn vị gửi về Ban Tổ chức, tổng số kết quả tuyển dụng và tuyển sinh đào tạo nghề đạt được là: 345  lượt lao động được tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm và phỏng vấn.

 Trong đó:

+ Có 105  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 30,43%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    05  chiếm        4,76%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:                   10  chiếm         9,53%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:        90   chiếm     85,71  %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                 101  chiếm       29,29%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                         chiếm       0%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 163 (lần thứ 19/2018) đã có 115  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 33,33%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 115 lao động.