Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 164 (phiên thứ 20/2018) tại huyện Mỹ Hào

  • 02/10/2018
  • 71 lượt xem

 Trong đó:

+ Có 105  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 29,57%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    02  chiếm        1,90%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              03  chiếm         2,86%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:       100   chiếm     95,24  %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                   95  chiếm       26,76%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        35 chiếm       9,85%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 164 (lần thứ 20/2018) đã có 105 lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 29,57%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 120 lao động.