Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 166 (phiên thứ 22/2018) tại huyện Mỹ Hào

  • 01/11/2018
  • 8 lượt xem

 Trong đó:

+ Có 105  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 29,57%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    05  chiếm        4,76%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              14  chiếm         13,34%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:       86   chiếm     81,90  %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                   115  chiếm       32,39%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        0 chiếm       0%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 166 (lần thứ 22/2018) đã có 105  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 29,57%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 105 lao động.