Kết quả tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề tại Phiên GDVL online (lần thứ 04/2018)

  • 16/11/2018
  • 60 lượt xem

 Trong đó:

+ Lao động được phỏng vấn tuyển dụng qua cầu online đi các tỉnh là:

- Lao động tại Hưng yên phỏng vấn đi các tỉnh gồm 12 người. Trong đó:

- Lao động Hưng yên đi  Bắc Ninh   01 người.

-Lao động Hưng yên đi Bắc Giang  02 người

-Lao động Hưng yên đi Hải Dương 03 người

-Lao động Hưng yên đi Hà Nội 04 người

-Lao động Hưng yên đi Điện Biên 01 người

Lao động Hưng yên đi Lạng Sơn 01 người

 

Trong đó:

+ Có 120  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 29,62%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    15     chiếm          12,5%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:                25    chiếm           20,83 %.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:        80    chiếm           66,67 %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                   115   chiếm           28,39%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        45     chiếm        11,11%

Tại phiên Giao dịch việc làm online (lần thứ 04/2018) đã có 105  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 25,92%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 125 lao động.