Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 168 (phiên thứ 24/2018) tại huyện Mỹ Hào

  • 03/12/2018
  • 88 lượt xem

Trong đó:

+ Có 95  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 31,14%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    07  chiếm        7,37%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              15  chiếm         15,78%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:         73 chiếm     76,85  %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  85  chiếm       27,87%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        0 chiếm       0%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 168(lần thứ 24/2018) đã có 90  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 29,50%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 101 lao động.