Kết quả tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề tại Ngày hội nghề nghiệp-việc làm ngày 20/12/2018

  • 24/12/2018
  • 68 lượt xem

 Trong đó:

+ Có 750  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 37,87%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    105  chiếm        14%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              405  chiếm         54%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:         240 chiếm     32  %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  655  chiếm       33,08%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        550 chiếm       27,77%

Tại Ngày hội nghề nghiệp-việc làm ngày 20/12/2018  đã có 195  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 9,84%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 255 lao động.