Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 170 (phiên thứ 01/2019) tại huyện Mỹ Hào

  • 11/01/2019
  • 67 lượt xem

 Trong đó:

+ Có 101  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 29,27%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    05  chiếm        4,95%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              05  chiếm         4,95%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:         73 chiếm     90,10  %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  95  chiếm       27,53%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        0 chiếm       0%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 170(lần thứ 01/2019) đã có 95  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 27,53%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 90 lao động.