Kết quả tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề tại Phiên GDVL lần 190 (lần thứ 21/2019)

  • 01/11/2019
  • 36 lượt xem

 Trong đó:

+ Có 55  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 26,82%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    08  chiếm       14,55%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              05  chiếm         9,09%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:         42 chiếm     76,36 %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  35  chiếm       17,07%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        20 chiếm       9,75%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 190(lần thứ 21/2019) đã có 17  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 8,29%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 45 lao động.