Kết quả tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề tại Phiên GDVL online (lần thứ 02/2019)

  • 18/11/2019
  • 35 lượt xem

Tổng số  kết quả tuyển dụng và tuyển sinh đào tạo nghề đạt được là: 295  lượt lao động được tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm và phỏng vấn.

 Trong đó:

+ Lao động được phỏng vấn tuyển dụng qua cầu online đi các tỉnh là:

- Lao động tại Hưng yên phỏng vấn đi các tỉnh gồm 14 người. Trong đó:

- Lao động Hưng yên đi  Hải Dương   09 người.

-Lao động Hưng yên đi Hòa Bình  03 người

-Lao động Hưng yên đi Bắc Ninh 02 người

+ Lao động các tỉnh đến Hưng yên 02 người

-Lao động Hải Dương đến Hưng yên 01 người

-Lao động Hòa bình đến Hưng yên 01 người

Trong đó:

+ Có 85  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 28,81%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    10     chiếm          11,77%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:                15    chiếm           17,65 %.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:        60    chiếm           70,58 %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                   60   chiếm           20,33%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        15     chiếm        5,08%

Tại phiên Giao dịch việc làm online (lần thứ 02/2019) đã có 45  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 15,25%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 65 lao động.