Kết quả tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề tại Phiên GDVL lần 192 (lần thứ 23/2019)

  • 02/12/2019
  • 52 lượt xem

 Trong đó:

+ Có 50  lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 27,02%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    05  chiếm       10%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              15  chiếm         30%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:         30 chiếm     60 %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  25  chiếm       13,51%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        05 chiếm       2,70%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 192(lần thứ 23/2019) đã có 12  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 6,48%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 45 lao động.