Kết quả phiên giao dịch việc làm lần thứ 138 (phiên thứ 19/2017) tại huyện Mỹ Hào

  • 05/10/2017
  • 160 lượt xem

Trong đó:

+ Có 95 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 29,23%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    05  chiếm         5,26%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              10    chiếm           10,52%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:        80     chiếm     84,22  %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                   75  chiếm        23,07 %.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        20   chiếm       6,15%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 138 (lần thứ 19/2017) đã có 85 lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 26,15%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 75 lao động.