THÔNG BÁO NHẬP HỌC

  • 04/12/2017
  • 228 lượt xem

Căn cứ hồ sơ đăng ký khóa bồi dưỡng kiến thức tiếng Hàn Quốc của anh (chị). Trung tâm DVVL thuộc Sở Lao động - TB&XH tỉnh Hưng Yên yêu cầu anh (chị) có mặt tại Trung tâm DVVL tỉnh Hưng Yên (số 303, đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên), để làm thủ tục nhập học.

*Thời gian nhập học: 8 giờ 00 phút  các  ngày 11 - 13/12/2017

*Địa điểm:  Phòng dạy nghề - Trung tâm DVVL tỉnh HưngYên.

* Các khoản tiền nộp khi đến làm thủ tục nhập học:

Tổng số tiền là 4.000.000đ/khoá học.(Bốn triệu đồng)

- Tiền nội trú(nếu ở nội trú): 100.000 đồng /tháng (bao gồm cả tiền nước sinhhoạt).

-  Tiền điện sinh hoạt: Thu theo chỉ số công tơđo điện thực tế tại phòng ở.

Khi đi mang theo thông báo này, tư trang cá nhân, các giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ, giấy đăng ký tạm vắng (nếu ở nội trú).

Đề nghị anh,chị đến tập trung đúng thời gian và địa điểm trên./