Thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động

  • 04/05/2018
  • 285 lượt xem

Thực hiện Công văn số 1553/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 24/4/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo về kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn Chương trình EPS.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên thông báo địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động trên địa bàn tỉnh như sau:

  • Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên

(Số 303, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Tảo, Thành phố Hưng Yên)

  • Thời gian: Từ ngày 10/5 – 13/5/2018 (4 ngày)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên trân trọng.